Konferencja „Wyzwania dla bezpieczeństwa”


Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Organizatorów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego oraz Prezydium Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej serdecznie zapraszamy na II Konferencję Doktorantów i Kół Naukowych

Wyzwania dla bezpieczeństwa – obronność i bezpieczeństwo”,

która odbędzie się w dniach
20-21.06 2016 r. w Gdyni oraz w Gdańsku – AmberExpo.

Terminarz konferencji:

Do 14.03.2016 r. – przesłanie streszczenia referatu w języku polskim i/lub angielskim.

Do 21.03.2016 r. – akceptacja streszczeń referatów przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowego pod kątem możliwości umieszczenia ich w monografii konferencyjnej.

Do 22.04.2016 r. – przesłanie pełnego tekstu referatu w języku polskim i/lub angielskim.

Do 20.05.2016 r. – akceptacja pełnego tekstu referatu przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowego pod kątem możliwości umieszczenia ich w monografii konferencyjnej.

Do 01.06.2016 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej. Zakończenie rejestracji uczestników Konferencji.

Celem konferencji jest zaprezentowanie rozważań i obecnego stanu badań nad bezpieczeństwem w Polsce, jak i na świecie. Zainteresowanie młodych osób tematyką bezpieczeństwa pozwoli na wymianę doświadczeń, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju Kół Naukowych, środowiska studenckiego i doktoranckiego na polskich uczelniach wyższych.

Koszt uczestnictwa: opłata konferencyjna w wysokości 50 zł.

Więcej informacji na stronie: http://www.natconference.eu/kola_naukowe

Kontakt:

  1. Albert Popławski (AMW) – 507 610 351 – albertpoplawski@wp.pl – biuro organizatora;
  2. Paulina Skwarzec (AMW) – 515 186 036 – skwarzec@onet.pl – biuro organizatora
  3. Katarzyna Andziulewicz (AMW) – 261 26 27 43 – biuro organizatora, publikacja monografii NATCON

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zobacz posty