Konferencja X-lecie Samorządności Doktoranckiej oraz Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich!


Drogie Doktorantki,  Drodzy Doktoranci

WARSZAWSKIE POROZUMIENIE DOKTORANTÓW

ORAZ

KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW

serdecznie zapraszają do udziału w

Konferencji “X-lecie Samorządności Doktoranckiej

– Skąd? Dokąd? Którędy?”

Warszawa, Politechnika Warszawska, 20 listopada 2015 r.

oraz

Konferencji Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich

“Jak tworzyć innowacyjną naukę w ramach studiów doktoranckich?”

Warszawa-Falenty, 21-22 listopada 2015 r.

 

Ramowy Program Konferencji *

Piątek (20.11.2015)- Konferencja “X-lecie Samorządności Doktoranckiej- Skąd? Dokąd? Którędy?”

 • 13.00-14.00 – Rejestracja uczestników i poczęstunek
 • 14.00-14.15 – Otwarcie konferencji i przywitanie gości
 • 14.15-15.00 – Samorządność doktorancka – start, krótki rys historyczny oraz analiza sytuacji 10 lat później z perspektywy Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • 15.00-15.30 – Perspektywa europejska – doświadczenia w budowaniu organizacji doktoranckich w innych krajach. Wnioski dla polskich organizacji?
 • 15.30-16.00 – Przerwa kawowa
 • 16.00-16.45 – Porozumienia lokalne i branżowe – panel wymiany doświadczeń
 • 16.45-17.45 – Jak budować lepszą komplementarną samorządność na różnych szczeblach – panel dyskusyjny
 • 17.45-18.15 – Przerwa kawowa
 • 18.15-19.00 – Samorządność doktorancka widziana z dystansu – działalność za i przeciw po latach
 • 19.00-21.30 – Kolacja i czas na nieformalną wymianę doświadczeń
 • 21:45 – Przejazd uczestników konferencji “Model funkcjonowania studiów doktoranckich” autokarem do Falent

 

Sobota (21.11.2015)-Konferencja Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich “Jak tworzyć innowacyjną naukę w ramach studiów doktoranckich?”

 • 8.30-9.30 – Śniadanie
 • 9.00-10.00 – Rejestracja
 • 10.00-10.15 –  Przywitanie gości
 • 10.15-11.00 – Doktorant: student czy pracownik? – szanse i zagrożenia
 • 11.00-11.30 – EURODOC – kierunki rozwoju młodych naukowców
 • 11.30-12.00 – Przerwa kawowa
 • 12.00-14.00 – Modele studiów doktoranckich w krajach UE i Europejska Karta Naukowca
 • 14.00-15.00 – Obiad
 • 15.00-18.00 – Równoległe panele tematyczne

Panel I – Start-up i przemysł drogą rozwoju dla przedsiębiorczych naukowców
Panel II – Nauki Humanistyczne i Społeczne w modelach studiów doktoranckich

 • 18.00-18.30 – Podsumowanie wyników dyskusji w panelach tematycznych
 • 18.30-19.30 – Czas wolny
 • 19.30 – Kolacja

Niedziela (22.11.2015)

 • 8.00-10.00 – Śniadanie
 • 10.00-12.00 – Warsztaty z umiejętności miękkich „Budowanie trwałych relacji z biznesem”
 • 12.00-12.15 – Zakończenie konferencji
 • 12.15-13.00 – Wykwaterowanie
 • 13.00-13.45 – Obiad
 • 13.45 – Wyjazd autokaru do Warszawy

 Koszty uczestnictwa:

Konferencja “X-lecie Samorządności Doktoranckiej- Skąd? Dokąd? Którędy?”- udział bezpłatny

Konferencja Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich “Jak tworzyć innowacyjną naukę w ramach studiów doktoranckich?”

Opcja pełna- (materiały konferencyjne, nocleg 20/21 oraz 21/22, pełne wyżywienie w dniach 21.11 oraz 22.11) – 350 zł

Udział bez noclegów ( materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad sobota, obiad niedziela) – 100 zł

Więcej informacji  wkrótce, ale już teraz zachęcam do rezerwowania sobie tego terminu.

Rejestracja będzie możliwa od 28.10.2015 r.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o rozpowszechnienie niniejszej informacji 🙂

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: krdwpd@gmail.com

Pozdrawiamy,

Wioleta Sobczak

Przewodnicząca

Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

Michał Gajda

Przewodniczący

Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zobacz posty