Konferencja Naukowa CREATIVE VIBES „Kreatywność jako katalizator wiedzy”

Konferencja Naukowa CREATIVE VIBES „Kreatywność jako katalizator wiedzy”

Szanowne Doktorantki, Doktoranci!

W imieniu Organizatorów: Katedry Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu

Łódzkiego i Koła Kreatywności Biznesowej BIZAKTYWNE, serdecznie zapraszamy na III

Konferencje Naukową CREATIVE VIBES „Kreatywność jako katalizator wiedzy”, która

odbędzie się 12-13 maja 2017 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem trzeciej edycji wydarzenia jest poszukiwanie przejawów kreatywności w biznesie oraz

efektów jej wykorzystywania w tym obszarze. Będziemy wspólnie z uczestnikami poszukiwać

odpowiedzi na pytania dotyczące związku pomiędzy kreatywnością a wiedzą, podstaw

budowania organizacji uczącej się, uwarunkowań innowacyjności firm.

Termin zgłoszeń: 15 kwietnia 2017

Koszt uczestnictwa: studenci I, II i III stopnia – 20 zł ; akademicy i praktycy – 100 zł ;

publikacja w monografii – 300 zł.

Więcej informacji na stronie: http://bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/konferencja/

Kontakt: bizkonferencja@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału!