Konkurs na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta działającego przy KRD

Konkurs na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta działającego przy KRD

                Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwalonego przez Zjazd Delegatów w dniu 8 października 2016 r. (dalej jako: Statut KRD), Zarząd KRD ogłasza konkurs na funkcję Rzecznika Praw Doktoranta.

            Rzecznik Praw Doktoranta, o którym mowa w § 20 Statutu KRD, jest organem stojącym na straży praw doktorantów. Działa m.in. poprzez udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu szkolnictwa wyższego, podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych, czy przedstawianie opinii publicznej informacji o problemach doktorantów.

                Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu KRD kandydatów na Rzecznika Praw Doktoranta zgłaszają uprawnione organy samorządu doktorantów uczelni lub jednostek naukowych. Zgłoszenie polega na przesłaniu  CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) oraz listu motywacyjnego kandydata na adres: sekretariat@krd.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2017 r. Uprzejmie prosimy o tytułowanie wiadomości mailowej w następujący sposób:

„Rzecznik Praw Doktoranta – aplikacja”.

 Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania statusu doktoranta (pożądane jest także posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa);
 • doświadczenia w działalności samorządowej (na szczeblu ogólnopolskim lub uczelnianym);
 • doświadczenia w zakresie działalności na rzecz praw doktorantów;
  • bardzo dobrej znajomości aktów normatywnych z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego;
 • znajomości zasad techniki prawodawczej;
  • dyspozycyjności czasowej;
  • doświadczenia w zarządzaniu zespołem
  • predyspozycji osobowościowych: rzetelności, obowiązkowości, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności oraz odporności na stres.

Zakres obowiązków (na podstawie § 20 Statutu KRD):

 • udzielanie doktorantom wsparcia prawnego z zakresu szkolnictwa wyższego;
 • podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych;
 • analizowanie, monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktorantów;
 • opracowywanie i wydawanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń w zakresie problemów związanych z przestrzeganiem praw doktorantów;
 • przedstawianie informacji o problemach doktorantów opinii publicznej;
 • koordynacja pracy Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz współpraca z Zarządem KRD.

Oferujemy Państwu:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • współpracę w młodym i dynamicznym zespole;
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez KRD;
 • integrację ze środowiskiem doktoranckim.

                Uprzejmie informujemy, że działalność w organach KRD ma charakter społeczny.

              

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów