Konkurs na organizację XVI Krajowego Zjazdu Doktorantów!


Drogie Doktorantki i drodzy Doktoranci!

            Krajowa Reprezentacja Doktorantów zwraca się do wszystkich Samorządów Doktoranckich w Polsce z prośbą o składanie propozycji organizacji XVI Krajowego Zjazdu Doktorantów do dnia 15 października br. Termin tegorocznego Zjazdu to 4 – 6 grudnia.

W ofercie zjazdu zawarte powinny być następujące elementy:

 • pisemne zobowiązanie danej(ych) jednostki(ek) do organizacji Zjazdu;
 • gwarancje finansowe Rektora lub Dyrektora Jednostki Naukowej (Rektorów/Dyrektorów w przypadku organizacji Zjazdu przez kilka jednostek);
 • kosztorys i plan organizacji Zjazdu.

Organizatorzy zapewniają:

 • organizację trzydniowego Zjazdu (piątek – niedziela);
 • nieodpłatne uczestnictwo (noclegi, wyżywienie, sale konferencyjne itp.) dla delegatów i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015;
 • umożliwienie odpłatnego uczestnictwa dla obserwatorów.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zapewnia:

 • W przypadku zgłoszenia się 70 lub mniej delegatów(w tym członków Zarządu i KR) – 10 000 zł wkładu finansowego na współorganizację;
 • Dodatkowe finansowanie pokrywające koszty uczestnictwa delegatów w przypadku przekroczenia liczby 70 zgłoszonych delegatów;
 • System rejestracji uczestników Zjazdu;
 • Przesłanie informacji do Samorządów Doktoranckich w kraju i promocję Zjazdu w środowisku.

Kryteria oceny:

 • Szacowany koszt uczestnictwa obserwatora i delegata,
 • Standard i wyposażenie miejsca Zjazdu, noclegów oraz atrakcyjność programu Zjazdu,
 • Łatwość dotarcia delegatów z całego kraju do miejsca Zjazdu.

            Krajowy Zjazd Doktorantów jest najwyższym organem KRD. Delegatami na Zjazd są przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie w Polsce. Do zadań Zjazdu należy m.in. przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu, udzielenie absolutorium i wybór nowych władz KRD.

            Coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski, jakim jest Zjazd KRD, pozwoli na wybór nowych władz, ustalenie priorytetów działalności Zarządu na kolejną kadencję oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Integracja uczestników poprzednich Zjazdów zaowocowała wieloma inicjatywami organizacyjnymi i naukowymi. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w tym roku.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Wiceprzewodniczącym Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów – mgr inż. Tomaszem Doboszem: tomasz.dobosz@krd.edu.pl

Oferty organizacji Zjazdu prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@krd.edu.pl

Zarząd

Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zobacz posty