Konkurs na Pełnomocnika Zarządu KRD 2022 ds. przeciwdziałania wykluczeniu

Konkurs na Pełnomocnika Zarządu KRD 2022 ds. przeciwdziałania wykluczeniu

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza Konkurs na Pełnomocnika Zarządu Krajowej
Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2022:

  • ds. przeciwdziałania wykluczeniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność
Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. listu motywacyjnego;
  3. formularza zgłoszeniowego na stanowisko Pełnomocnika KRD ds. zarządzania projektami, zawierającego dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów;
  4. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do odpowiednich Uchwał.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 14 lutego 2022 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 


Informujemy, że zaangażowanie Pełnomocnika KRD ma charakter pracy społecznej.

Dołącz do nas!

Szczegóły:

Uchwała nr 27/2022 – konkurs na pełnomocnika ds. przeciwdziałania wykluczeniu

Załącznik do Uchwały nr 27/2022