Konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta


Na podstawie Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ogłaszamy konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta. Rzecznik Praw Doktoranta stoi na straży praw doktoranta wynikających
z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego w sprawach dotyczących ochrony praw doktoranta. Praca ma charakter społeczny.

Rzecznikiem Praw Doktoranta może zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą
w szczególności w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki oraz posiada doświadczenie
w działalności naukowej, samorządowej.

Rzecznik Praw Doktoranta wybierany jest w drodze konkursu.

Kandydatów na wskazane stanowisko mogą zgłaszać samorządy doktorantów.

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. listu motywacyjnego;
  3. formularza zgłoszeniowego na stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta zawierającego dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów;
  4. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do Uchwały.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 31 stycznia 2021 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

Szczegóły:

Załącznik do Uchwały nr 6 – Konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta

Zobacz posty