Konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta


Na podstawie Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ogłaszamy konkurs na Rzecznika Praw Doktoranta. 

Rzecznik Praw Doktoranta stoi na straży praw doktoranta wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznego. Praca Rzecznika Praw Doktoranta ma charakter pracy społecznej. 

Mile widziane wykształcenie prawnicze. Dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego w szczególności Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz doświadczenie w działalności naukowej, samorządowej.

Kandydatów na Rzecznika Praw Doktoranta zgłaszać mogą uprawnione organy samorządu doktorantów. W zgłoszeniu prosimy o zawarcie Curriculum Vitae oraz listu motywacyjnego kandydatki/kandydata na Rzecznika Praw Doktoranta wraz z potwierdzeniem zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów. Zgłoszenia w sprawie konkursu przyjmujemy do dnia 28 marca 2020 r. pod adresem sekretariat@krd.edu.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

Zobacz posty

Dodaj komentarz