Konkursy na Pełnomocników KRD


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza Konkurs na Pełnomocników Krajowej
Reprezentacji Doktorantów:

  • ds. IT;
  • ds. sportu akademickiego;
  • ds. popularyzacji nauki;
  • ds. Polskiej Akademii Nauk;
  • ds. współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność
Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. listu motywacyjnego;
  3. formularza zgłoszeniowego na stanowisko Pełnomocnika KRD zawierającego dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów;
  4. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do odpowiednich Uchwał.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 31 stycznia 2021 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 


Informujemy, że zaangażowanie Pełnomocnika KRD ma charakter pracy społecznej.

Dołącz do nas!

Szczegóły:

Załącznik do Uchwały nr 7/2021

Załącznik do Uchwały nr 8/2021

Załącznik do Uchwały nr 9/2021

Załącznik do Uchwały nr 10/2021

Załącznik do Uchwały nr 11/2021

Zobacz posty