Konkursy na Pełnomocników Zarządu KRD 2022


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza Konkurs na Pełnomocników Zarządu Krajowej
Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2022:

  • ds. IT;
  • ds. współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność
Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. listu motywacyjnego;
  3. formularza zgłoszeniowego na stanowisko Pełnomocnika KRD zawierającego dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów;
  4. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do odpowiednich Uchwał.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 10 stycznia 2022 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 


Informujemy, że zaangażowanie Pełnomocnika KRD ma charakter pracy społecznej.

Dołącz do nas!

Szczegóły:

Uchwała nr 4/2022 – konkurs na pełnomocnika ds. IT

Załącznik do Uchwały nr 4/2022

Uchwała nr 5/2022 – konkurs na pełnomocnika ds. współpracy międzynarodowej

Załącznik do Uchwały nr 5/2022

Zobacz posty