Konstytucja dla Nauki przyjęta przez komisję sejmową


Sejmowa komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży  zdecydowaną przewagą głosów przyjęła 30 maja 2018, po kilku dniach spotkań, projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Za przyjęciem Konstytucji dla Nauki głosowało 20 posłów, siedmiu wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw. Teraz projekt trafi do II czytania w Sejmie.

W każdym ze spotkań brali udział przedstawiciele KRD – Łukasz Kierznowski, Kamil Rudol, którzy zabierali głos we wszystkich sprawach istotnych dla doktorantów, proponując również lepsze rozwiązania i nieco inne zapisy w ustawie. Niestety, mimo długich i merytorycznych dyskusji dyscyplina partyjna w wielu przypadkach nie pozwoliła na przegłosowanie naszych propozycji.

Przebieg komisji można oglądać poniżej:

24 maja 2018

29 maja 2018

30 maja 2018

Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 października tego roku.

Szczegóły znajdziesz na stronie: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/podsumowanie-zmian

Zobacz posty