Konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Drogie Doktorantki i Doktoranci!

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Formularz konsultacyjny, który znajdziecie w załączniku, prosimy
przesyłać do  2015 r. do 9 maja do godz. 20:00 na adres:
konsultacje@krd.edu.pl

W tytule e-maila należy wpisać: Konsultacje
społeczne.

Treść projektu znajdziecie tutaj:
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-mnisw-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-dokumentacji-przebiegu-studiow.html