Konsultacje rozporządzeń MNiSW

Konsultacje rozporządzeń MNiSW

W związku z zakończeniem prac parlamentarnych nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a także zbliżającym się okresem konsultacji społecznych rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Krajowa Reprezentacja Doktorantów uprzejmie informuje o możliwości nadsyłanie uwag do obecnie obowiązujących rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia MNiSW z dnia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (D.U. z 2013 poz. 1581) oraz rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (D.U. z 2011 Nr 196, poz. 1169 z późn. zm.). Przesłane uwagi posłużą do wypracowania stanowiska KRD w tym zakresie.

Uwagi prosimy przesyłać do 15 sierpnia 2014 roku na adreskonsultacje@krd.edu.pl, tytułem „Konsultacje rozporządzeń”. Zgłoszenia prosimy przesyłać w formularzu konsultacyjnym (POBIERZ).