Konsultacje statutu KRD


Szanowne Doktorantki i Doktoranci,
W związku z wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które ma nastąpić w dniu 1 października 2018r. oraz w trosce o najwyższe standardy działalności Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zachodzi konieczność dokonania rewizji treści statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów przyjętego uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z dnia 8 października 2016r.

Konsultacje środowiskowe będą prowadzone od 3 do 16 września 2018r. do godz. 23:30 drogą elektroniczną. W celu przesłania swoich propozycji zmian, proszę o wysłanie wiadomości email na adres: statut2018@krd.edu.pl zgodnie z następującą formą:

  • Jeśli dotyczą one istniejących regulacji – wskazanie przepisu, którego propozycja dotyczy; propozycja nowego przepisu oraz krótkie uzasadnienie zmiany.
  • W przypadku, gdy propozycja nie dotyczy istniejącej regulacji – propozycja przepisu oraz krótkie uzasadnienie.

Propozycje przesłane po wskazanym terminie w ogłoszeniu nie zostaną uwzględnione. Aktualna wersja statutu KRD jest dostępna tutaj.

Pismo w tej kwestii możecie znaleźć tutaj.

 

Zobacz posty