Krajowa Reprezentacja Doktorantów

ul. Koszykowa 60/62 lok. 11
00-673 Warszawa

tel.: 502 210 672
e-mail: sekretariat@krd.edu.pl

NIP: 7010333304 | REGON: 145989820

Pomoc prawna dla doktorantów

Rzecznik Praw Doktoranta – e-mail: rzecznik@krd.edu.pl

Patronaty i promocja

Komisja ds. PR – e-mail: promocja@krd.edu.pl