Patronat KRD

W celu przyznania wydarzeniu patronatu honorowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów, należy wypełnić i wysłać Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem honorowym Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Przy rozpatrywaniu wniosku brane będą pod uwagę m.in.:

  1. cele merytoryczne przedsięwzięcia;
  2. realizacja zadań odpowiadającym celom statutowym Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  3. możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 
  4. zakres i zasięg informowania o fakcie objęcia przedsięwzięcia patronatem przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

W przypadku pytań lub wątpliwości, bardzo prosimy o przesłanie wiadomości na adres: patronat@krd.edu.pl


Promocja wydarzeń przez KRD

W celu rozpowszechnienia informacji o wydarzeniu za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych Krajowej Reprezentacji Doktorantów, prosimy o przesłanie wiadomości z uwzględnieniem szczegółów wydarzenia oraz grafiki promującej wydarzenie z logotypem Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Wiadomość prosimy skierować na adres: promocja@krd.edu.pl