Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza Konkurs na Prezydium XVIII Zjazdu Wyborczego KRD


Uprzejmie informujemy, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza Konkurs na Prezydium XVIII Zjazdu Wyborczego KRD.

Wymagania:

  1. Posiadanie statusu doktoranta – potwierdzony skanem legitymacji doktoranckiej;
  2. Potwierdzenie udziału w roli Delegata w minimum dwóch Zjazdach KRD;
  3. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego;
  4. Podpisanie i przesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 18 listopada 2021 r., do godziny 15:00 na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Zobacz posty