Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza konkurs uzupełniający na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza konkurs uzupełniający na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022 – 2023. Konkurs dotyczy wyboru 1 osoby do końca trwającej kadencji przedstawicieli doktorantów w RGNiSW.

Zasady naboru

Zasady naboru określone są w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Zgłoszenia należy przesłać na adres sekretariat@krd.edu.pl do dnia 8 stycznia 2023 r. Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Konkurs – przedstawiciel doktorantów w RGNiSW”.

Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 6 w Warszawie. Dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z RODO kandydat ma prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania.

Załączniki

  1. Uchwała Nr 4/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. Ogłoszenie konkursowe na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zobacz posty