List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie art. 3, 11 i 13 Copyright Directive


W dniu 5 lipca 2018 r. Parlament Europejski zagłosuje nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (Copyright Directive). Eurodoc jako federacja krajowych stowarzyszeń reprezentujących interesy ponad 1 miliona młodych naukowców w Europie oraz Krajowa Reprezentacja Doktorantów mają poważne zastrzeżenia odnośnie art. 3, 11, 13 dyrektywy i jej wpływu na społeczeństwo, badania oraz środowisko naukowe. Eurodoc wystosował list otwarty do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego. Zespół ds. Eurodoc Krajowej Reprezentacji Doktorantów zachęca do udostępniania otwartego listu indywidualnie oraz przez samorządy doktorantów! Pełna treść listu w j. angielskim.

Zobacz posty