List otwarty do Parlamentu Europejskiego w sprawie programu Horizon Europe


W dniu 24 sierpnia 2018 r. Eurodoc wystosował list otwarty do członków Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji ustanowienia „następcy” programu Horyzont 2020, czyli Programu Ramowego finansującego badania naukowe i innowacje w Unii Europejskiej. Apelujemy w nim o:

  • wzrost nakładów budżetowych w szczególności na program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i na European Research Council (ERC);
  • utrzymanie dotychczasowego głównego kryterium doskonałej bazy naukowej (excellence in science) i wzmocnienia otwartej nauki poprzez celowe finansowanie programów promujących innowacyjne praktyki, docenienie i ewaluację wniosków, które stosują praktyki otwartej nauki oraz szkolenia i wsparcie dla badaczy w tej dziedzinie;
  • zmniejszenie barier prawnych oraz powrotu do zasady „Nauka (a nie Biznes) na pierwszym miejscu” – Put Science (Not Business) First – poprzez zaprzestanie nakładania kolejnych ograniczeń na badania i innowacje w Europie;
  • zmniejszenie barier związanych z wnioskowaniem o fundusze i dostępem do grantów poprzez uproszczenie i uwspólnienie zasad w programach europejskich oraz zwiększenie uczestnictwa w nich, a także uczynienie czynników humanistycznych i społecznych w badaniach i innowacjach sprawą przekrojową w programie Horizon Europe;
  • wzmocnienie równości i zapewnienie sprawiedliwej zapłaty za wykonaną pracę poprzez zapewnianie celowych funduszy na programy uwzględniające równouprawnienie płci.

Pełna treść listu w j. angielskim.

Zobacz posty