List otwarty Krajowej Reprezentacji Doktorantów do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

List otwarty Krajowej Reprezentacji Doktorantów do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

„Nowy rok akademicki to czas pełen wyzwań dla całego sektora szkolnictwa wyższego i nauki.” To pierwsze zdanie otwierające List otwarty Krajowej Reprezentacji Doktorantów skierowany do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów dostrzegająca potrzebę wsparcia doktorantów, zwróciła się do Włodarzy Miast, Gmin, Powiatów i Województw o inicjowanie działań, takich jak przyznawanie doktorantom stypendium przez jednostki samorządu terytorialnego, podkreślając, iż sukcesy naukowe doktorantów mogą również korzystnie wpływać na aspekt społeczny oraz zaangażowanie młodych naukowców. 

Zostały również przedstawione dodatkowe działania, którymi przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego mogą wspierać środowisko doktorantów. Dedykowanie programów mieszkaniowych dla młodych naukowców, organizowanie konkursów dedykowanych tej grupie społeczności akademickiej oraz korzystanie z możliwości ustanowienia prawa do zniżek na przejazdy komunikacją miejską to pomysły na realizację kompleksowych programów, umożliwiających rozwój młodych naukowców. 

Treść listu dostępna jest tutaj: List otwarty Krajowej Reprezentacji Doktorantów do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (plik PDF 229 KB)