Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

W imieniu Organizatorów zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową
„Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”
.

Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwolą na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli
i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii środowiska. Uczestnictwo w konferencji daje szerokie możliwości zaprezentowania siebie, swoich osiągnięć i prowadzonych badań oraz poznanie innych punktów widzenia. Rozległa, merytoryczna dyskusja pozwala na poszerzanie horyzontów, promocję regionów
i uczelni. Wypracowane schematy i nowe pomysły mogą przynieść korzyści dla społeczeństwa i środowiska.

Zakres tematyczny:

 • ochrona powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,
 • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),
 • ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,
 • zdrowie człowieka, całokształt środków sanitarnych wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku,
 • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,
 • rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,
 • zagadnienia zrównoważonego rozwoju,
 • zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego,
 • zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym,
 • interdyscyplinarna współpraca dla zapobiegania środowiskowym zagrożeniom zdrowia organizmów żywych,
 • nowoczesne systemy wodociągowo – kanalizacyjne,
 • problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,
 • najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Termin zgłoszeń: 31.12.2016

Koszt uczestnictwa: studenci 70zł, doktoranci 120zł, pozostali uczestnicy 150zł.

Kontakt: konferencjapzits@gmail.com, telefon – 794 153 233

Szczegóły na stronie Konferencji.

vi-ismo-pl

Zobacz posty