Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje dwa projekty KRD!

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje dwa projekty KRD!

Z przyjemnością informujemy, że w ramach wyników ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konkursu na realizację zadania publicznego pn. ,,Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” Krajowa Reprezentacja Doktorantów uzyskała finansowanie dwóch projektów: PhD Mental Health oraz Lokalny Ambasador Praw Doktoranta. 

Phd Mental Health to projekt, którego celem jest wsparcie psychologiczne społeczności doktoranckiej. W ramach projektu przewiduje się realizację czterech głównych zadań ukierunkowanych na zdrowie psychiczne społeczności doktoranckiej. Pierwszym z nich będzie opracowanie ogólnopolskiego raportu przedstawiającego stan zdrowia psychicznego doktorantów wraz z opracowanym zbiorem zaleceń oraz dobrych praktyk, a także przeprowadzenie debaty eksperckiej, stanowiącej podsumowanie opracowanych wyników. Ponadto przez cały czas trwania projektu w mediach społecznościowych trwać będzie kampania promująca zdrowie psychiczne wśród społeczności doktoranckiej. Ostatnim założeniem projektu będzie realizacja pilotażowej poradni psychologicznej działającej przy Krajowej Reprezentacji  Doktorantów, oferującej bezpłatne konsultacje psychologiczne.

Lokalny Ambasador Praw Doktoranta to projekt, którego celem jest z kolei zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Realizacja zadania umożliwi także prowadzenie działań strażniczych. W ramach zadania publicznego wybrane zostaną osoby, które uzyskują tytuł Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta.
Do zadań Lokalnego Ambasadora Praw Doktoranta należeć będzie: 

1. Reagowanie na przejawy łamania praw doktorantów oraz stosowanie niewłaściwej interpretacji prawa w zakresie spraw doktoranckich.

 2. Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla doktorantów z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce na potrzeby lokalnych samorządów doktoranckich.

3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla samorządów doktoranckich. 

4. Zwiększanie świadomości prawnej wśród doktorantów poprzez propagowanie działalności Rzecznika Praw Doktoranta oraz innych organów stojących na straży praw doktorantów.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie praw i obowiązków doktorantów. 

6. Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb lokalnej społeczności doktoranckiej w zakresie pomocy prawnej odnoszącej się do ich praw i obowiązków. 

Wszystkie szczegóły na temat projektów będziemy przekazywać na bieżąco za pośrednictwem naszych mediów.