MNiSW – XI edycja konkursu o stypendia!

MNiSW – XI edycja konkursu o stypendia!

Przedstawiamy kolejną ofertę konkursową, ogłoszoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – XI edycja konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Konkurs skierowany jest do osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową, które w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończą nie więcej niż 35 lat i w chwili składania wniosku są zatrudnione w jednostce naukowej składającej wniosek. Ponadto dotyczy osób, które nie były laureatami poprzednich edycji tego konkursu.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.

System, w którym należy składać wnioski o stypendia, dostępny będzie od 15 stycznia 2016 r.

Więcej informacji na stronie!