IV Ogólnopolska Konferencja "Wyzwania Współczesnej Gospodarki - w perspektywie badań młodych naukowców"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ WYZWANIA WSPÓŁCZESNE J GOSPODARKI - W PERSPEKTYWIE  BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW- 8 czerwca 2018 r. organizowaną przez wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja będzie przeglądem prac oraz doniesień naukowych doktorantów z uczelni z całego kraju. Celem konferencji

Start

End

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na IV OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
WYZWANIA WSPÓŁCZESNE J GOSPODARKI – W PERSPEKTYWIE  BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW- 8 czerwca 2018 r. organizowaną przez wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja będzie przeglądem prac oraz doniesień naukowych doktorantów z uczelni z całego kraju.

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń między środowiskiem doktorantów w zakresie prowadzonych badań naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia funkcjonowania współczesnej gospodarki, dotyczące m.in.:

– ekonomiki przedsiębiorstw,
– ekonomii sektora publicznego,
– finansów i rachunkowości,
– zarządzania i marketingu,
– bioekonomii,
– uwarunkowań środowiskowych działalności gospodarczej.

Przedmiotem dyskusji będą także szeroko rozumiane zagadnienia funkcjonowania gospodarki.

MORE DETAIL