III Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa"

Szanowni Doktoranci i Doktorantki, W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na III Konferencję Naukową Doktorantów i Kół Naukowych pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 roku. Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”. Mały

Start

End

Szanowni Doktoranci i Doktorantki,

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na III Konferencję Naukową Doktorantów i Kół Naukowych pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 roku.

Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”.

Mały NATCON ma na celu stworzenie możliwości na wymianę wiedzy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Integracja środowisk studenckich i doktoranckich, młodych naukowców, jest wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz poglądów
w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.

Głównymi nurtami tematycznymi III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” będą:

1. Bezpieczeństwo morskie: Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej,
Siły morskie współczesnego państwa, Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej,
Bezpieczeństwo w transporcie morskim oraz logistyce morskiej;

2. Terroryzm oraz cyberterroryzm: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego oraz społecznego, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;

3. Wpływ współczesnych konfliktów na bezpieczeństwo: Procesy polityczne, gospodarcze i ogólno cywilizacyjne – jaki wpływ mają na bezpieczeństwo;

4. System obrony państwa: Zagrożenia dla systemu obronności państwa, Strategia obronności państwa, Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa;

5. Kryzys migracyjny: Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych
i politycznych w Europie, Kryzys migracyjny, zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne;

6. Wojna hybrydowa: Istota i pojęcie wojny hybrydowej, Wojna hybrydowa jako
nowy rodzaj konfliktu.

WAŻNE TERMINY

Dla prelegentów zainteresowanych publikacją referatów w monografii:

Do 20 lutego 2018 r. – przesłanie streszczenia w języku polskim i angielskim

Do 5 marca 2018 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących
w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności
z tematyką konferencji

Do 30 marca 2018 r. – przesłanie pełnej treści referatu zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych publikacji

Do 30 kwietnia 2018 r. – Zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu

Do 4 czerwca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Dla pozostałych uczestników:

Do 21 maja 2018 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestników chcących
wygłosić referat w czasie konferencji 30 maja 2018 r. – przesłanie informacji
o zakwalifikowaniu zgłoszonego tematu do programu

Do 4 czerwca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

OPŁATA KONFERENCYJNA W WYSOKOŚCI 75 ZŁ OBEJMUJE:

Materiały konferencyjne, możliwość publikacji referatu w monografii, wyżywienie w czasie trwania Konferencji, obejmujące przerwy kawowe oraz lunch, udział w imprezach towarzyszących, przejazdy, nocleg z 25 na 26 czerwca 2018 r.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać przelewem na konto z dopiskiem „imię i nazwisko + Wyzwania dla Bezpieczeństwa”: Konto w PLN: PKO BANK POLSKI S.A. 70 1440 1345 0000 0000 0193 1498

DODATKOWE INFORMACJE:

Obrady prowadzone będą w języku polskim. Organizatorzy zapewniają pomoc
w rezerwacji noclegów dzień przed i dzień po Konferencji, koszty dodatkowych noclegów uczestnicy pokrywają sami w miejscu zakwaterowania.

REJESTRACJA:
Drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie Konferencji pod adresem:
www.natconference.eu, zakładka Doktoranci i Studenci.

MORE DETAIL