IV Ogólnopolska Konferencja Nauk o Życiu BioOpen

Szanowni Doktoranci i Doktorantki, W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen, organizowanej w dniach 24-25 maja 2018 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Konferencja będzie okazją do spotkania i dyskusji młodych przedstawicieli świata nauki oraz wybitnych specjalistów — autorów wykładów, które odbędą

Start

End

Szanowni Doktoranci i Doktorantki,

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen, organizowanej w dniach 24-25 maja 2018 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Konferencja będzie okazją do spotkania i dyskusji młodych przedstawicieli świata nauki oraz wybitnych specjalistów — autorów wykładów, które odbędą się w trakcie wydarzenia. Przewidujemy udział ponad 200 uczestników z krajowych instytucji o charakterze naukowo-badawczym.

Ze względu na szeroki zakres podejmowanej w ramach Konferencji problematyki (biotechnologia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, nanotechnologia, fizjologia roślin i człowieka oraz ekologia i ochrona środowiska), zostały wyodrębnione cztery sesje tematyczne:

  1. Biologia w medycynie i przemyśle
  2. Biologia molekularna
  3. Fizjologia i biotechnologia roślin
  4. Ekologia i ochrona środowiska

W programie przewidziane są wykłady plenarne, sesje referatowe, posterowe oraz wystawy i prezentacje firm, m.in. z branży biologii molekularnej, biologii komórki, diagnostyki laboratoryjnej, biotechnologii oraz technologii farmaceutycznej.

Szczegóły znajdziecie na stronie konferencji – http://acer.biol.uni.lodz.pl/~bioopen/ oraz wydarzeniu na fb https://www.facebook.com/konferencja.bioopen/ 

MORE DETAIL