Nabór do Biura Prawnego KRD


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Biura Prawnego w kadencji 2022.

Szczegóły dotyczące Biura Prawnego KRD znajdują się na stronie:
https://krd.edu.pl/biuro-prawne-krd/

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność
Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. listu motywacyjnego;
  3. formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane osobowe kandydata;
  4. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do Uchwały.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 10 lutego 2022 r. na adres wskazany w załączniku do uchwały nr 26/2022 (Punkt 4.3)

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

Dołącz do nas!

Szczegóły:

Uchwała nr 26/2022 – ogłoszenie naboru do Biura Prawnego KRD

Załącznik do Uchwały nr 26/2022

Zobacz posty