Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu Konkursu PRODOK

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu Konkursu PRODOK

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2018. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres prodok@krd.edu.pl do 25 września 2018 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PRODOK 2018”.

Oczekujemy:

  • dyspozycyjności czasowej dnia 23 października,
  • zalecane doświadczenie w ocenie, opracowaniu lub wypełnianiu formularza konkursowego PRODOK w poprzednich edycjach lub w działalności w organach samorządu doktorantów,
  • posiadania statusu doktoranta.

Zakres obowiązków:

  • czynny udział w pracach Kapituły konkursowej:
  • ocena i analiza nadesłanych formularzy konkursowych,
  • omówienie nadesłanych formularzy pod względem dobrych i złych praktyk stosowanych na uczelniach,
  • omówienie zmian wprowadzonych na uczelniach mających na celu polepszenie sytuacji doktorantów w stosunku do lat ubiegłych,
  • w funkcji sekretarza – przygotowanie sprawozdania z posiedzenia Kapituły, nabór zgłoszeń do konkursu.

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

Ogłoszenie o naborze