Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2014


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2014. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 8 sierpnia 2014 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PRODOK 2014”.

Oczekujemy:

•   dyspozycyjności czasowej w okresie od października do listopada 2014 r. ,

•   zalecane doświadczenie w ocenie, opracowaniu lub wypełnianiu formularza konkursowego PRODOK w poprzednich edycjach lub w działalności w organach samorządu doktorantów,

•   posiadania statusu doktoranta.

Zakres obowiązków:

  • czynny udział w pracach Kapituły konkursowej:
    • ocena i analiza nadesłanych formularzy konkursowych,
    • omówienie nadesłanych formularzy pod względem dobrych i złych praktyk stosowanych na uczelniach,
    • omówienie zmian wprowadzonych na uczelniach mających na celu polepszenie sytuacji doktorantów w stosunku do lat ubiegłych,
    • w funkcji sekretarza – przygotowanie sprawozdania z posiedzenia Kapituły.

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

Zobacz posty