Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2021


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PRODOK 2021.

Zgłoszenia kandydatur zawierające dane osobowe, CV kandydata oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać przez formularz rekrutacyjny dostępny pod linkiem: Rekrutacja do Kapituły PRODOK 2021.

Termin wypełnienia formularza rekrutacyjnego mija dnia 31.05.2021r. (godzina 23.59).

Aktywność w ciałach kolegialnych Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

Oczekujemy:

– dyspozycyjności czasowej,

– doświadczenia w organizacji eventów,

– doświadczenia w ocenie, opracowaniu, wypełnianiu formularza konkursowego w poprzednich edycjach lub w działalności w organach samorządu doktorantów.

Zakres obowiązków (m.in. pomoc w działaniach promocyjnych, marketingowych, związanych z częścią medialną, kulturową eventu, fizycznym uczestnictwem w Gali rozdania nagród / w przygotowaniach do w/w wydarzenia, jak również omówienie zmian, nabór, analiza i ocena formularzy konkursowych PRODOK), zostanie rozdzielony pomiędzy poszczególnych Członków Kapituły po przeprowadzeniu procesu rekrutacji.

Zapraszamy do współpracy!

Zobacz posty