Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2015!

Nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2015!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2015. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 23 września 2015 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PROPAN 2015”.

• dyspozycyjności czasowej w okresie od października do listopada 2015 r. (planowany termin posiedzenia Kapituły: 8.11.15 r.),

• zalecane doświadczenie w ocenie, opracowaniu lub wypełnianiu formularza konkursowego PROPAN w poprzednich edycjach lub w działalności w organach samorządu doktorantów,

• posiadania statusu doktoranta.­

Zakres obowiązków:

• czynny udział w pracach Kapituły konkursowej:

  • ocena i analiza nadesłanych formularzy konkursowych,
  • omówienie nadesłanych formularzy pod względem dobrych i złych praktyk stosowanych
  • omówienie zmian wprowadzonych na uczelniach mających na celu polepszenie sytuacji
  • w funkcji sekretarza – przygotowanie sprawozdania z posiedzenia Kapituły, nabór na uczelniach, doktorantów w stosunku do lat ubiegłych, zgłoszeń do konkursu.

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Rada Samorządu Doktorantów PAN