Nabór do Kapituły Doktoranckiej Konkursu PROPAN

Nabór do Kapituły Doktoranckiej Konkursu PROPAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Rada Samorządu Doktorantów PAN ogłasza nabór do Kapituły Doktoranckiej konkursu PROPAN 2018. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres propan@krd.edu.pl do 11 września 2018 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Kapituła Doktorancka PROPAN 2018”.

Oczekujemy:

  • dyspozycyjności czasowej dnia 9 października,
  • zalecane doświadczenie w ocenie, opracowaniu lub wypełnianiu formularza konkursowego PROPAN w poprzednich edycjach lub w działalności w organach samorządu doktorantów,
  • posiadania statusu doktoranta.

Zakres obowiązków:

  • czynny udział w pracach Kapituły konkursowej:
  • ocena i analiza nadesłanych formularzy konkursowych,
  • omówienie nadesłanych formularzy pod względem dobrych i złych praktyk stosowanych na uczelniach,
  • omówienie zmian wprowadzonych na uczelniach mających na celu polepszenie sytuacji doktorantów w stosunku do lat ubiegłych,
  • w funkcji sekretarza – przygotowanie sprawozdania z posiedzenia Kapituły, nabór zgłoszeń do konkursu.

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

Ogłoszenie do pobrania