Nabór do Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego!


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

w związku z upływającą kadencją Komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór na przedstawicieli doktorantów do tej komisji na kadencję 2017-20.

Wymogi formalne dla kandydatów:

– posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego;

– posiadanie statusu doktoranta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wskazanych wyżej wymogów formalnych (skan dyplomu ukończenia studiów prawniczych oraz zaświadczenia z uczelni/jednostki naukowej o posiadaniu statusu doktoranta) w terminie do dnia 11 października 2016 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Informujemy, że przy ocenie zgłoszeń uwzględniane będą przede wszystkim znajomość specyfiki szkolnictwa wyższego oraz dotychczasowa działalność na rzecz środowiska akademickiego. W związku z powyższym prosimy o położenie szczególnego nacisku na wykazanie doświadczenia w tym zakresie w CV oraz liście motywacyjnym.

Z pozdrowieniami,

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zobacz posty