Nabór do Komisji Prawnej

Nabór do Komisji Prawnej

W związku z planowanym powołaniem Komisji Prawnej KRD uprzejmie zachęcamy do zgłaszania kandydatur do ww. organu. Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adresrekrutacja@krd.edu.pl do dnia 23 stycznia 2014 r. Prosimy o tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Komisja Prawna KRD”.

Oczekujemy:

  • dobrej znajomości aktów normatywnych dotyczących szkolnictwa wyższego,
  • posiadania statusu doktoranta,
  • dyspozycyjności czasowej.

Zakres obowiązków:

  • wsparcie prawne Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
  • opracowywanie projektów opinii do projektów aktów prawnych dot. nauki i szkolnictwa wyższego,
  • sporządzanie analiz aktów prawnych na zlecenie Zarządu KRD,
  • redakcja pism.