Nabór do Komisji Statutowej


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Komisji Statutowej w kadencji 2022:

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność
Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. formularza zgłoszeniowego na członka Komisji Statutowej, zawierającego dane osobowe kandydata oraz potwierdzenie zgłoszenia przez uprawniony organ samorządu doktorantów;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do odpowiednich Uchwał.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 16 marca 2022 r. na adres: sekretariat@krd.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 


Informujemy, że zaangażowanie Pełnomocnika KRD ma charakter pracy społecznej.

Dołącz do nas!

Szczegóły:

Uchwała nr 37/2022 – nabór do Komisji Statutowej

Załącznik do Uchwały nr 37/2022

Zobacz posty