Nabór do Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN. Zgłoszenia zawierające dane osobowe i kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, nazwę jednostki naukowej) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres anna.kuklinska@krd.edu.pl do 8 czerwca 2018 roku (godzina 12:00).
Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Zespół ds. Konkursów PRODOK i PROPAN”.

Oczekujemy:
• doświadczenia w ocenie, opracowaniu lub wypełnianiu formularza konkursowego PRODOK/PROPAN
w poprzednich edycjach lub w działalności w organach samorządu doktorantów,
• posiadania statusu doktoranta.

Zakres obowiązków:
• czynny udział w pracach zespołu:
• podejmowanie działań na rzecz rozwoju idei konkursów PRODOK i PROPAN;
• przygotowanie propozycji formularza w edycji 2018 i przedłożenie jej Zarządowi;
• przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursów PRODOK i PROPAN;
• organizację posiedzenia kapituł konkursu PRODOK i PROPAN;
• organizację Gali konkursu PRODOK i PROPAN;
• działania promocyjne i informacyjne w ramach konkursu PRODOK i PROPAN;
• przygotowanie materiałów podsumowujących konkurs PRODOK i PROPAN w edycji 2018.

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

Ogłoszenie o naborze do pobrania w formacie PDF. 

Zobacz posty