Nabór do zespołu ds. Promocji i Mediów


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do zespołu ds. Promocji i Mediów w kadencji 2022.

W ramach Zespołu przewidujemy następujące stanowiska:

  • GRAFIK
  • REDAKTOR
  • INFLUENCER
  • MODERATOR

Zakres obowiązków danego stanowiska znajduje się w załączniku do Uchwały.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność
Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane osobowe kandydata;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do Uchwały.

Dodatkowo prosimy wypełnić formularz dostępny pod linkiem: https://forms.gle/qpvwiGdJ7annR2s9A

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 24 lutego 2022 r. na adres wskazany w załączniku do uchwały nr 29/2022 (Punkt 4.3)

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

Dołącz do nas!

Szczegóły:

Uchwała nr 29/2022 – ogłoszenie naboru do zespołu ds. Promocji i Mediów

Załącznik do Uchwały nr 29/2022

Zobacz posty