Nabór do zespołu ds. Przeciwdziałaniu Wykluczeniu


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do zespołu ds. Przeciwdziałaniu Wykluczeniu 2022.

Do zadań członka Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. przeciwdziałania wykluczeniu będzie należało:
1) wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu,
2) pozyskiwanie informacji z zakresu aktualnych potrzeb dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu,
3) wypracowywanie rozwiązań dotyczących aktualnych problemów związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu.

Członkiem Zespołu Pełnomocnika Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. przeciwdziałania wykluczeniu może zostać osoba, która:
1) posiada status doktoranta,
2) posiada podstawową wiedzę na temat kategorii niepełnosprawności,
3) wyróżnia się umiejętnością pracy w zespole.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność
Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane osobowe kandydata;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do Uchwały.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 21 marca 2022 r. na adres wskazany w załączniku do uchwały nr 29/2022 (Punkt 4.3)

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

Dołącz do nas!

Szczegóły:

Uchwała nr 36/2022 – ogłoszenie naboru do zespołu ds. Przeciwdziałaniu Wykluczeniu

Załącznik do Uchwały nr 36/2022

Zobacz posty