Nabór do zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2022.

Do zadań członka zespołu ds. współpracy międzynarodowej będzie należało:
1) współpraca z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi doktorantów i młodych naukowców;
2) wsparcie doktorantów z zagranicy przyjeżdżających do Polski;
3) monitorowanie sytuacji doktorantów w Europie i na świecie;
4) sporządzanie pism w języku angielskim.

Członkiem zespołu ds. współpracy międzynarodowej może zostać osoba, która:
1) posiada status doktoranta,
2) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
3) mile widziana znajomość języka polskiego i/lub innych języków;

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaangażowania się w działalność
Krajowej Reprezentacji Doktorantów!

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie:

  1. Curriculum Vitae;
  2. formularza zgłoszeniowego, zawierającego dane osobowe kandydata;
  3. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostały zawarte w załączniku do Uchwały.

Wymagane dokumenty należy przesłać w formie skanu, podpisanego odręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do 15 maja 2022 r. na adres wskazany w załączniku do uchwały nr 44/2022 (Punkt 4.3)

Rozstrzygnięcie konkursu w formie uchwały Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

Dołącz do nas!

Szczegóły:

Uchwała nr 44/2022 – ogłoszenie naboru do zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej

Załącznik do Uchwały nr 44/2022

Zobacz posty