Nabór do Zespołu Rzecznika Prasowego KRD


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do Zespołu Rzecznika Prasowego. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 21 stycznia 2015 roku (godzina 20:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Zespół Rzecznika Prasowego”

Oczekujemy:

 • dyspozycyjności czasowej,
 • zainteresowania tematyką mediów i public relations,
 • umiejętności pracy w grupie oraz pracy pod presją czasu,
 • otwartości oraz zaangażowania w pracę Komisji,
 • posiadania statusu doktoranta.

Zakres obowiązków:

 • ścisła współpraca z Rzecznikiem Prasowym KRD,
 • prowadzenie aktywnego medialnego i marketingowego wsparcia działalności Zarządu,
 • budowanie strategii public relations poprzez wyznaczanie celów i kierunków tej polityki oraz proponowanie sposobów jej prowadzenia w porozumieniu z Zarządem KRD,
 • wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez KRD oraz przedstawianie stanowiska KRD w sprawach należących do zakresu jej działalności,
 • komentowanie wydarzeń krajowych i zagranicznych oraz udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności KRD i środowiska doktorantów,
 • informowanie społeczności doktorantów oraz mediów o pracach i kierunkach działania KRD,
 • redagowanie aktualności i sekcji prasowej na stronie www oraz profilu w mediach społecznościowych KRD,
 • edycja i dystrybucja do środków masowego przekazu i do elektronicznych form komunikacji KRD (m.in. Newsletter) informacji prasowych oraz innych materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach działalności KRD,
 • utrzymywanie kontaktów z redakcjami i dziennikarzami oraz organizacja spotkań prasowych,
 • przygotowanie i stała aktualizacja bazy adresowej mediów oraz prowadzenie monitoringu mediów wchodzących w zakres zainteresowań KRD.

 

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki:

 

Rekrutacja ZRPras 12.01.2015

Zobacz posty