Nabór na funkcję Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych!


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór na funkcję Pełnomocnika ds. Uczelni Medycznych. Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do 29 września 2015 roku (godzina 18:00). Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości:

Pełnomocnik ds. Uczelni Medycznych”

Zakres obowiązków:
1) Zgłaszanie uwag środowiska doktorantów uczelni o charakterze medycznym do projektów aktów prawnych przedkładanych przez Zarząd KRD.
2) Opiniowanie projektów aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację doktorantów uczelni o charakterze medycznym oraz sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów w tym zakresie przy współpracy z Zarządem KRD.
3) Przedkładanie Zarządowi KRD stanowiska środowiska doktorantów uczelni o charakterze medycznym w określonych sprawach.
4) Wsparcie działań Zarządu KRD dotyczących środowiska doktorantów uczelni o charakterze medycznym.
5) Proponowanie kierunków współpracy między doktorantami uczelni o charakterze medycznym a Zarządem KRD oraz przynależności do organizacji naukowych i doktoranckich.
6) Przygotowywanie projektów i opracowań przy współpracy z doktorantami uczelni
o charakterze medycznym w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowania środowiska doktorantów uczelni o charakterze medycznym i na zlecenie Zarządu KRD.
7) Prowadzenie monitoringu mediów dotyczących spraw doktorantów uczelni o charakterze medycznym wchodzących w zakres zainteresowań KRD.
8) Informowanie środowiska doktorantów uczelni o charakterze medycznym o podejmowanych przez Zarząd KRD działaniach.
9) Informowanie Zarządu KRD o konferencjach, szkoleniach dotyczących doktorantów uczelni o charakterze medycznym (Newsletter).
10) Przedstawianie Zarządowi KRD propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji doktorantów uczelni o charakterze medycznym z innymi doktorantami.
11) Przedkładanie Zarządowi KRD sprawozdania ze swojej działalności do 15 dnia miesiąca następującego po każdym kwartale oraz przygotowanie sprawozdania w formie artykułu, który publikowany będzie w Biuletynie KRD.

Działalność w organach Krajowej Reprezentacji Doktorantów ma charakter społeczny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zobacz posty