Nabór na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na lata 2016-2017


Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, ogłasza nabór na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydatury zgłaszać mogą, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 9 Statutu KRD z dnia 4 października 2014 roku, uprawnione organy samorządu doktorantów uczelni lub jednostek naukowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć Curiculum Vitae kandydata wraz z jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a także właściwą uchwałę organu zgłaszającego. Dokumenty należy przesłać na adres

rekrutacja@krd.edu.pl do 23 grudnia 2015 roku (godzina 20:00).

Prosimy o następujące tytułowanie wysyłanej wiadomości:

„Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego”

Od kandydatów oczekujemy:
– dyspozycyjności czasowej;
– bardzo dobrej znajomości aktów normatywnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
– znajomości dotychczasowych stanowisk i opinii Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
– doświadczenia w działalności samorządowej na szczeblu co najmniej uczelnianym, a w przypadku jednostek naukowych – krajowym;

– doświadczenia w pracy w gremiach uczelni lub jednostki naukowej, w szczególności zajmujących się zagadnieniami związanymi z kształceniem;

– posiadania statusu doktoranta.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze oczekiwania.

Zobacz posty