Nadzwyczajny Zjazd Delegatów – 4 października 2014

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów – 4 października 2014

Drodzy Doktoranci i Doktorantki,

Na mocy zapisu §5 ust. 7 pkt. 1 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 22 czerwca 2013 roku zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na dzień 4 października 2014 roku w Warszawie. Celem zwołania Zjazdu jest zmiana Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz zapoczątkowanie dyskusji nad dalszymi kierunkami rozwoju samorządności doktoranckiej w Polsce.

Potrzeba zmiany niektórych zapisów Statutu KRD wynika z dotychczasowych praktyk oraz konieczności wprowadzenia nowych zapisów, które ułatwią funkcjonowanie organów KRD. Projekt Statutu przedkładam w załączeniu. Jednocześnie informuję, że po konsultacjach w środowisku doktoranckim, projekt został przedłożony w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i obecnie oczekujemy na jego zaopiniowanie. Pytania do projektu można kierować na adres:marcin.dokowicz@krd.edu.pl.

Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 11.00 w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1).

Program posiedzenia:

11:00-14:00 Rozpatrzenie projektu Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-17:00 Dyskusja na temat kierunków rozwoju samorządności doktoranckiej w Polsce

Rejestracja Delegatów trwa do 30 września 2014 r. Rejestracji można dokonać przezformularz dostępny na stronie www.krd.org.pl. Skan zgłoszenia delegata (do pobrania na stronie www.krd.org.pl) należy przesłać na adresrejestracja.zjazd@krd.edu.pl.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie dotyczące Nadzwyczajnego Zjazdu Doktorantów,

Formularz zgłoszenia delegata

Projekt Statutu