Nadzwyczajny Zjazd Delegatów – Warszawa 8.10.2016

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów – Warszawa 8.10.2016

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

na podstawie § 5 ust. 10 pkt 1 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 4 października 2014 roku zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na dzień 8 października 2016 roku w Warszawie.

Celem zwołania Zjazdu jest zmiana Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz zapoczątkowanie dyskusji nad działaniami środowiska doktoranckiego w odniesieniu do prac nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

Proponowane zmiany w Statucie KRD mają na celu jego uproszczenie, szersze otwarcie Komisji Rewizyjnej na doświadczone osoby, uporządkowanie oraz profesjonalizację działań projektowych i optymalizację pozyskiwania środków finansowych na działania KRD. Jednocześnie informuję, że prowadzone są prace konsultacyjne w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uwagi do projektu można kierować na adres: statut@krd.edu.pl do dnia 30 września br. Przyjmowane będą tylko uwagi zawierające konstruktywne propozycje co do brzmienia. W przypadku znaczących zmian w wyniku zgłoszonych uwag przesłanie finalnej wersji dokumentu, który zostanie przedłożony Zjazdowi, planowane jest na termin nie późniejszy niż dzień 5 października br.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KRD odbędzie się w Auli I w budynku „C” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 128 w Warszawie.

Do niniejszego ogłoszenia załącza się:

Rejestracji delegatów i obserwatorów można dokonać przez przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

delegat

obserwator

na adres: sekretariat@krd.edu.pl do dnia 2 października 2016 r.

Z doktoranckim pozdrowieniem,

mgr inż. Michał Gajda

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów