Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza uruchomienie nowej strony internetowej „Research in Poland” o charakterze informacyjno-promocyjnym, dedykowanej zagranicznym naukowcom i doktorantom.Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) 14 lipca br. uruchomiła platformę „Research in Poland”. Prowadzony w języku angielskim portal researchinpoland.org, dedykowany jest zagranicznym naukowcom oraz doktorantom i ma za zadanie realizować trzy kluczowe cele o charakterze informacyjno-promocyjnym:

  1. Wyposażyć zainteresowanych kontynuacją kariery naukowej w Polsce w narzędzia
    w postaci wyszukiwarek: pracy/projektów, grantów, eventów naukowych, za pomocą których będą
    mogli znaleźć to, co ich najbardziej interesuje;
  2. Promować dokonania polskiej nauki i polskich naukowców poprzez komponent success stories.
  3. Przekazać zagranicznym badaczom najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu
    szkolnictwa wyższego oraz organizacji pobytu w Polsce;

Do współtworzenia nowej strony internetowej zaproszone zostały polskie instytucje nauki i szkolnictwa wyższego oraz organizacje i stowarzyszenia działające w jego obszarze. Wskazać można tu m.in.: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, czy Krajową Reprezentację Doktorantów. NAWA do przekazywania newsów oraz success stories zachęca również polskie uczelnie oraz instytuty badawcze.
Uruchomieniu kampanii „Research in Poland” towarzyszyła debata pt.: „Jak robić naukę, to tylko w Polsce –czyli jak możemy przyciągać akademickie talenty z zagranicy?”, w której udział wzięli:

Wojciech Murdzek, Wiceminister Edukacji i Nauki
Dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Przemysław Gembiak, Zastępca Dyrektora, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej,
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Prof. Arkadiusz Mężyk Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Link do debaty
Zapraszamy do odwiedzenia strony researchinpoland.org oraz kontaktu za pośrednictwem e-maila: researchinpoland@nawa.gov.pl

Źródło: NAWA

Zobacz posty