Nasze wnioski grantowe zostały rozpatrzone pozytywnie!


Doktoranci, Doktorantki!

(ENGLISH version below)

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło dzisiaj wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2022 r.

Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować Was, że Nasze wnioski grantowe zostały rozpatrzone pozytywnie!

Krajowa Reprezentacja Doktorantów złożyła w tym konkursie wnioski o dofinansowanie dwóch projektów. Pierwszy z nich „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta 2.0”. to kontynuacja zeszłorocznego projektu o tym samym tytule. Jego celem jest zwiększanie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki dzięki powoływaniu Lokalnych Ambasadorów Praw Doktoranta.

Drugi projekt to znana Wam już dobrze „Szkoła Młodego Naukowca- Samorządowca – SMNS KRD”. Dzięki zdobytemu dofinasowaniu po raz kolejny będziemy mogli zorganizować cykl szkoleń skierowanych do przedstawicieli środowiska doktorantów zainteresowanych szeroko pojętą działalnością samorządową. Głównym zadaniem projektu jest zwiększenie świadomości w zakresie rzeczywistości prawnej, a także rozwój umiejętności miękkich i kompetencji twardych.

W najbliższej przyszłości podamy Wam więcej szczegółów, zapraszamy więc do śledzenia naszych mediów społecznościowych!

Dear PhD Candidates!

Ministry of Education and Science announced the results of an open competition for public tasks called “Organizing and animating activities for the academic environment” for 2022.

We are pleased to inform you that both of our grant applications have been successful and the funds have been granted!

The Polish Association of Doctoral Candidates submitted applications to receive funding for two projects in this competition. The first one is the „Local Ambassador for PhD Student Rights 2.0”, a follow-up to last year’s project of the same title. Its aim is to raise the legal awareness of doctoral candidates regarding the regulations concerning higher education and science by appointing Local Ambassadors for PhD Student Rights.

The second project is a well-known 'School for Young Scientist and Doctoral Candidates’ Government Representative – SMNS KRD’. Thanks to the received funds we will once again be able to organize a series of workshops for representatives of the doctoral community interested in the widely understood doctoral candidate’s government activity. The main task of the project is to raise awareness of the legal issues related to Doctoral Schools regulations and to develop soft and hard skills.

In the near future, we will provide you with more details regarding the continuation of our projects, so we strongly encourage you to follow our social media.https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-zatwierdzeniu-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-organizowanie-i-animowanie-dzialan-na-rzecz-srodowiska-akademickiego-w-2022-r?fbclid=IwAR2TfyQ2a8rp2xmavOFcT4o8cs1ETfaHZaNsq1M-iNLRmmT_buiUnyT07PY

Zobacz posty