Nowe rozporządzenie MNiSW – studia i stypendia doktoranckie!


Szanowne Doktorantki! Szanowni Doktoranci!

21.04.2016 po miesiącach wyczekiwania i przypominania w dniu wczorajszym ukazało się

nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Pomimo, że nie wszystkie postulowane zmiany przez Krajową Reprezentację Doktorantów znalazły swoje ostateczne odzwierciedlenie w rozporządzeniu to podkreślamy dwie szczególnie ważne, które udało się zagwarantować:

1. wiążącą opinię samorządu doktorantów w odniesieniu do powoływanego kierownika studiów doktoranckich;

2. prawo doktoranta do zmiany opiekuna naukowego.

Zmiany te od początku były inicjowane działaniami Krajowej Reprezentacji Doktorantów i jest to kolejny drobny krok jaki udało nam się zrobić w kierunku poprawy sytuacji doktorantów oraz warunków ich rozwoju.

O kolejne pozytywne zmiany walczymy przy nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym – wierzymy, że więcej pozytywnych zmian wejdzie w życie już niebawem!!!

Zachęcamy wszystkich doktorantów do zapoznania się z całym rozporządzeniem.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

Zobacz posty