O nas

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Art. 339 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)


fot-Piotr-Awramiuk- Politechnika Białostocka

 

Zespół

Zarząd

Zarząd

Pełnomocnicy Zarządu

Pełnomocnicy Zarządu

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Rada Doradcza

Rada Doradcza

Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta

Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedstawiciele KRD w Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedstawiciele KRD w Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poprzednie władze

Poprzednie władze

Komisje i zespoły

Zespołu ds. Promocji i Mediów KRD

Zespołu ds. Promocji i Mediów KRD

Komisja Prawna

Komisja Prawna

Zespół ds. Eurodoc

Zespół ds. Eurodoc

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

Biuro Prawne KRD

Biuro Prawne KRD