Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii

Komisja ds. Badań Społecznych i Opinii zbiera informacje o postawach, opiniach i trendach w społeczności doktorantów. W oparciu o zebrane dane przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dla zarządu KRD i innych jednostek, w tym dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skład Komisji:

mgr Radosław Adamski

Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

mgr Katarzyna Gil

Uczelnia: Dolnośląska Szkoła Wyższa

mgr Aldona Michalik

Uczelnia: Uniwersytet Warszawski

mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Uczelnia: Politechnika Łódzka

mgr Wojciech Paukszteło

Uczelnia: Uniwersytet Szczeciński

mgr Joanna Tomaszewska
Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Nabór do KBSiO jest ciągły. Jeśli chcesz dołączyć wyślij e-mail na adres: sekretariat@krd.edu.pl